सखीमंच नोंदणी अर्ज - २०२२

Please enter your First name
Please enter your Last name
Please enter your Contact.
Please select your district.
Please select your city.
Please provide a valid age.
Please provide a your education completed.
Please provide a your employment status.

५. तुमच्या कुटुंबातील मालकीची शेती आहे का? (मशागत/लागवड होत असलेली शेती) *

Please provide a your above details.

६. तुमच्या वडिलांचे / पतीचे उच्च शिक्षण किती आहे? *

Please provide a valid Education.

७. खालीलपैकी तूमच्या घरात कोणते साहित्य आहे? *

Please provide a valid Education.

८. खालील पैकी तुम्ही कोणते वर्तमानपत्र वाचता? *

Please provide a valid News Paper.